Đề xuất mới về chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định về chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh...

Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Bộ Y tế đã đề xuất quy định về chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Căn cứ tình trạng của người bệnh và yêu cầu chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế y học gia đình và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ở cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, hoặc cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu.

Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với tình trạng người bệnh, và phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có chuyên khoa, không thực hiện được dịch vụ kỹ thuật, hoặc không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị y tế, hoặc trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn khác, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm kịp thời chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong cùng cấp chuyên môn kỹ thuật.

Hoặc chuyển đến cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn, hoặc thấp hơn có đủ năng lực, phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu không có chuyên khoa, không thực hiện được dịch vụ kỹ thuật, hoặc không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị y tế, hoặc trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn khác, người bệnh được tự đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong cùng cấp chuyên môn kỹ thuật.

Hoặc đến cấp chuyên môn kỹ thuật thấp hơn có đủ năng lực, phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn chuyển người bệnh đã được điều trị ổn định, nhưng cần tiếp tục theo dõi, điều trị nội trú về cấp chuyên môn kỹ thuật thấp hơn trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quá tải, hoặc theo yêu cầu của người bệnh, hoặc trường hợp cần điều trị dài ngày.

Chuyển người bệnh về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quản lý, theo dõi đối với các bệnh mạn tính.

Hiện nay, tại Điều 27 Luật Bảo hiểm y tế quy định: Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Tại Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh, các hình thức chuyển tuyến gồm: Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: Tuyến 4 chuyển lên tuyến 3; tuyến 3 chuyển lên tuyến 2; tuyến 2 chuyển lên tuyến 1); Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới; Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), sẽ có 4 chính sách lớn trong đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan. Thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn.

Thứ ba, điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh, và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ tư, phân bổ sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả. Theo đó, dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế. Phần còn lại 1% bổ sung vào quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, sau 15 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gia tăng nhanh chóng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2009 là 58% dân số, tới năm 2023, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số, tương ứng với trên 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Tính tới cuối năm 2023, có 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Phúc Minh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/de-xuat-moi-ve-chuyen-tuyen-bao-hiem-y-te.htm