Đề xuất mở rộng không phố đi bộ và vùng phụ cận

Sau 2 năm thí điểm triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu phương án mở rộng không gian đi bộ này.

ANTĐ