Đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án đầu tư mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, từ 2 lên 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-mo-rong-cao-toc-tuyen-quang-ha-giang-111764.htm