Đề xuất lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

  131 liên quanGốc

  Trong văn bản số 88/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT cần tập trung thực hiện tốt các định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ.

  Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ cần khẩn trương và tập trung nghiên cứu về phân cấp, phân quyền quản lý việc thành lập, đầu tư, mở rộng khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021. Phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chấm dứt đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Rà soát, tháo gỡ về cơ chế chính sách để phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư của khu vực ngoài nhà nước để huy động nguồn lực hiệu quả, thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

  Bộ KH&ĐT phải tích cực chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số một cách thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc thành lập và quy chế hoạt động của tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của các dự án đầu tư tại các trung tâm, thành phố lớn, có thể nghiên cứu đề xuất phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.

  Phan Đức

  Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/de-xuat-lap-to-cong-tac-dac-biet-thao-go-kho-khan-cac-du-an-dau-tu-639685/