Đề xuất lập đội trật tự đô thị tại quận, huyện

“Nhân viên thanh tra xây dựng (TTXD) quận, huyện, phường, xã sẽ về Sở Xây dựng nếu thỏa điều kiện là cử nhân luật, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư đất đai, cử nhân kinh tế hoặc tốt nghiệp CĐ, trung cấp thuộc ngành xây dựng và địa chính.

Còn tốt nghiệp ĐH các ngành khác thì nhờ Sở Nội vụ xem xét thêm” - ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, nói về nội dung Đề án kiện toàn lực lượng TTXD theo Nghị định 26/2013 do Sở Xây dựng TP.HCM soạn thảo.

Theo thống kê, toàn TP hiện có gần 3.000 nhân viên thuộc lực lượng TTXD các cấp, trong đó khoảng 1.800 người có trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phân loại cụ thể về chuyên môn. Trước mắt, có 672 người trình độ ĐH có thể đủ điều kiện được bổ nhiệm làm thanh tra viên.

Tại cuộc họp ngày 16-4, đại diện Sở Nội vụ cho rằng phương án lập 24 đội TTXD tại các quận, huyện có thể được thực hiện. Nhân sự các đội sẽ được bố trí phù hợp với quy mô, tính chất của từng địa phương chứ không cào bằng. Những quận, huyện đô thị hóa nhanh, xây dựng nhiều như quận 12, Bình Tân, Bình Chánh… phải có lực lượng TTXD nhiều hơn.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho biết thêm: Lập đội trật tự đô thị là nhu cầu vô cùng cần thiết của các quận, huyện. Các địa phương đề nghị có 24 đội trật tự đô thị dựa trên cơ sở nhân lực đang đảm nhiệm công việc này trong cơ quan TTXD phường, xã, thị trấn. Ông Lâm Quốc Thái, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, cũng đồng ý nên có 24 đội trật tự đô thị đặt tại 24 quận, huyện và “cần lấy ý kiến các quận, huyện trước khi trình đề án”.

Ông Trần Trọng Tuấn đề nghị Sở Nội vụ có hai tờ trình riêng biệt về việc thành lập 24 đội TTXD thuộc Sở Xây dựng đặt tại các quận, huyện và 24 đội trật tự đô thị trực thuộc quận, huyện. Ngày 26-4, Sở sẽ họp với 24 quận, huyện thống nhất lại nội dung Đề án kiện toàn lực lượng TTXD trước khi trình TP. “Đề án phải xong trước ngày 15-5 để đến ngày Nghị định 26 có hiệu lực công việc được trôi chảy” - ông Tuấn nhấn mạnh.

CẨM TÚ