Đề xuất khu thương mại tự do thúc đẩy phát triển kinh tế Đà Nẵng

Vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất với Trung ương cho cơ chế đặc thù thí điểm thành lập Khu thương mại tự do. Nếu được triển khai, nơi đây sẽ được áp dụng chính sách mở cửa để thu hút đầu tư, buôn bán, giảm thời gian, chi phí, thủ tục, giảm tối đa danh mục hạn chế đầu tư, là động lực phát triển đột phá cho địa phương.

Theo đề xuất của TP. Đà Nẵng, khu thương mại tự do là khu chức năng thực hiện các hoạt động chế xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế; khi thành lập sẽ có ranh giới địa lý bằng rào cứng, bảo đảm kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa Khu thương mại tự do với bên ngoài là xuất, nhập khẩu.

Để đạt được hiệu quả trong triển khai, Đà Nẵng cũng đề xuất chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với khu thương mại tự do được áp dụng tương tự như đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp đều kỳ vọng, khi đầu tư vào khu thương mại tự do, trình tự thủ tục đầu tư được rút ngắn còn khoảng 2-3 tháng, đồng thời, đề xuất cần có những khuôn khổ pháp lý phù hợp, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt ở mức độ cao.

Địa phương cũng đang nghiên cứu xin thêm cơ chế về thị thực trong khu thương mại tự do, kéo dài thời gian lưu trú để thu hút khách du lịch, chuyên gia, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này nếu được triển khai thí điểm.

Nguyễn Hùng - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-khu-thuong-mai-tu-do-thuc-day-phat-trien-kinh-te-da-nang-218347.htm