Đề xuất kết nối hệ thống thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước

Nhằm hướng tới thực hiện giao dịch điện tử trong thu nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp mức độ 4, BHXH TP Hà Nội cho biết, đã đề xuất thí điểm kết nối Cổng giao dịch thanh toán thu chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, sau thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ lưỡng, BHXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình, phần mềm và hạ tầng kết nối, tổ chức thảo luận phương pháp triển khai thực hiện.

BHXH thành phố đã đề nghị BHXH Việt Nam đồng ý để BHXH TP Hà Nội phối hợp với Công ty Tecapro, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai thử nghiệm Cổng giao dịch thanh toán nghiệp vụ thu, chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bắc Hà Nội.

Sau thời gian chạy thử nghiệm, BHXH thành phố cùng các đơn vị phối hợp sẽ đánh giá và báo cáo kết quả để lãnh đạo ngành quyết định việc mở rộng triển khai với các hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đang ký thỏa thuận liên ngành với BHXH Việt Nam.

Khánh Vũ