Đề xuất gỡ vướng cho doanh nghiệp thủy sản

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có báo cáo gửi tới Văn phòng Chính phủ đề cập tới các vướng mắc chính của doanh nghiệp trong ngành. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản trong quý II/2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-go-vuong-cho-doanh-nghiep-thuy-san-125486.htm