Đề xuất giảm thuế môi trường với xăng dầu đến hết năm 2024

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu tới hết năm 2024. Mức giảm thuế tương đương 50% biểu khung thuế và đang được áp dụng từ tháng 4/2022.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-giam-thue-moi-truong-voi-xang-dau-den-het-nam-2024-103550.htm