Đề xuất giảm đóng bảo hiểm

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích tỷ lệ đóng, hưởng và thực trạng khả năng cân đối các quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Bộ LĐTB&XH đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) từ 1% xuống còn 0,5%. Nếu được chấp thuận, chủ sử dụng lao động sẽ tiết kiệm 5.400 tỷ đồng mỗi năm.

Đề xuất giảm đóng bảo hiểm - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tiết kiệm 5.400 tỷ đồng/năm

Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, với tỷ lệ đóng 1% vào quỹ TNLĐ, BNN thì số chi trong năm chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với số thu trong năm, số kết dư trong những năm qua là khá lớn. Chỉ tính đến hết năm 2015, số kết dư quỹ TNLĐ, BNN khoảng 26.000 tỷ đồng, bằng gần 60 lần số chi quỹ TNLĐ, BNN năm 2015.

Đối với Quỹ BHTN, thống kê thu chi quỹ BHTN cho thấy tỷ lệ số chi/thu trong năm hiện nay chiếm khoảng 51%, số kết dư quỹ BHTN là đến hết năm 2015 là 48.901 tỷ đồng.

“Với tốc độ tăng thu, chi như giai đoạn vừa qua, nếu không có nội dung tăng chi đột biến thì trong một số năm tới số thu quỹ BHTN trong năm vẫn đảm bảo số chi trong năm và có kết dư. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích tỷ lệ đóng, hưởng và thực trạng khả năng cân đối các quỹ BHXH, BHTN Bộ LĐTB&XH đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ BHTN lao động, BNN từ 1% xuống còn 0,5%” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Lý do theo Bộ LĐTB&XH, tỷ lệ số chi, thu những năm gần đây đều chỉ chiếm khoảng gần 10%; số kết dư đến thời điểm hiện tại là khá lớn (26.000 tỷ đồng). Nếu giảm 0,5% tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động vào quỹ BHTN lao động, BNN thì số thu quỹ sẽ giảm khoảng gần 3.000 tỷ đồng/năm; nếu so với số chi của những năm trước thì tỷ lệ chi, thu cũng chỉ tăng lên khoảng 20%.

Tương tự đối với quỹ BHTN, Bộ LĐTB&XH cũng đề xuất giảm tỷ lệ đóng từ 2% xuống còn 1,5% (giảm 0,5% phần đóng của người sử dụng lao động). Thực trạng cân đối quỹ BHTN thời gian qua cho thấy tỷ lệ chi/thu có xu hướng tăng từng năm, đến năm 2015 đạt 51%. Số kết dư quỹ BHTN là đến hết năm 2015 là 48.901 tỷ đồng.

Như vậy, với tốc độ tăng thu, chi như giai đoạn vừa qua, nếu không có nội dung tăng chi đột biến thì việc giảm 0,5% tỷ lệ đóng trong một vài năm tới quỹ BHTN vẫn đảm bảo cân đối thu chi.

Quỹ vẫn đảm bảo khả năng chi trả

Với đề xuất trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, quỹ BHTN lao động, BNN và quỹ BHTN sẽ giảm 5.400 tỷ đồng. Tuy nhiên với tốc độ tăng thu, chi như giai đoạn vừa qua và kết dư của quỹ đến thời điểm hiện tại thì việc giảm tỷ lệ đóng như đề xuất nêu trên trong một vài năm tới các quỹ này vẫn đảm bảo khả năng chi trả.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về lộ trình, khoảng 2-3 năm tới doanh nghiệp được giảm mức đóng như đề xuất. Về lâu dài, Bộ sẽ nghiên cứu quy định tỷ lệ đóng vào Quỹ BHTN lao động, BNN theo ngành nghề, lĩnh vực và thay đổi linh hoạt tùy vào độ rủi ro, nguy cơ TNLĐ, BNN. Đối với Quỹ BHTN, Chính phủ căn cứ khả năng cân đối quỹ để quy định tỷ lệ đóng từng thời kỳ.

“Nếu được áp dụng, số tiền trên là khoản hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp khi áp lực về nguồn chi lương nhân công, sản xuất và cạnh tranh môi trường trong và ngoài nước ngày càng tăng” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Lan Hương