Đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước với khoảng thời gian 6 tháng, từ ngày 1/8 năm nay đến ngày 31/1/2025.

Thông tin trên là đề xuất của Bộ Tài Chính trong dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất và lắp ráp trong nước.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh tình hình tiêu thụ ô tô giảm mạnh, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đều đưa ra nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm xe.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước trong 6 tháng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước trong 6 tháng.

Việc đề xuất giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được xem như một giải pháp hỗ trợ tài chính, khuyến khích tiêu dùng.

Cũng theo Bộ Tài Chính, sau thời gian đề xuất áp dụng giảm thuế trước bạ từ 1/8/2024-31/1/2025, mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành tại nghị định được ban hành vào 10/2022.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/de-xuat-giam-50-phi-truoc-ba-voi-o-to-trong-nuoc-245875.htm