Đề xuất giảm 1% tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong hai năm tới

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội có thể sẽ được giảm 5.400 tỷ đồng chi phí tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp mỗi năm.

Giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ đề xuất giảm 1% chi phí đóng bảo hiểm quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu được thông qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được giảm 5.400 tỷ đồng chi phí tiền đóng bảo hiểm mỗi năm.

Đây là đề xuất được đưa ra tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất trong giai đoạn trước mắt (khoảng 2 hoặc 3 năm) giảm 1% tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tương ứng giảm gần 3.000 tỷ đồng/năm) và giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động (tương ứng giảm gần 2.400 tỷ đồng/năm).

Nguyên nhân Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất giảm tỷ lệ đóng hai quỹ bảo hiểm này là do trong những năm gần đây tỷ lệ chi thấp hơn nhiều so với thu, kết dư của các quỹ bảo hiểm ngắn hạn này lớn.

Theo số liệu thống kê thu chi quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho thấy, tỷ lệ số chi/thu những năm gần đây đều chỉ chiếm khoảng gần 10%, năm 2015 số thu của quỹ là 5.600 tỷ đồng nhưng số chi chỉ 450 tỷ đồng, chiếm 8,04% số thu.

Thống kê quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng cho thấy tỷ lệ số chi/thu trong năm hiện nay chiếm khoảng 51%. Năm 2015, số thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 9.470 tỷ đồng nhưng chỉ chi chiếm 50,7%, khoảng 4.800 tỷ đồng.

Căn cứ vào số tăng thu chi hàng năm và kết dư của quỹ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất giảm 1% tỷ lệ đóng bảo hiểm của hai quỹ này trong hai hoặc ba năm tới tới vì các quỹ này vẫn đảm bảo khả năng chi trả.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, hiện nay tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm đang là 32,5% và nhiều ý kiến cho rằng đây là mức cao.Vì vậy quá trình rà soát chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận thấy bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động có thể giảm tỷ lệ đóng. Bảo hiểm thất nghiệp thay vì doanh nghiệp phải đóng 1% thì doanh nghiệp đóng 0,5%, và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng giảm đi 0,5%./.