Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại

  Báo Pháp Luật & Xã Hội
  267 liên quanGốc

  Sáng 22-12, thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Vận dụng sáng tạo 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam', xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại'.

   Quang cảnh hội thảo

  Quang cảnh hội thảo

  Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng và phát triển

  Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến các điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã.

  Tham dự và chủ trì hội thảo có đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Cùng sự tham dự của các đại biểu một số cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; thường trực các quận, huyện, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

  Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết: “Thực tiễn hơn 90 năm qua cho thấy, Thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ Thành phố, nhất là sau 35 đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện.

  Từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

  Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh Anh Minh)

  Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh Anh Minh)

  Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu hội thảo tập trung thảo luận về việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm về “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

  Đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô.

  Góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố trong xây dựng và phát triển Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Tóm tắt đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được trên 40 bài tham luận khoa học của các đồng chí đang giữ trọng trách của Đảng, Nhà nước; các cơ quan trung ương; các cơ quan khoa học, các nhà khoa học như Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Đại học quốc gia Hà Nội, Tạp chí Cộng sản; các sở, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội.

  Nội dung bài viết gửi tới tham gia hội thảo được chuẩn bị công phu, bảo đảm tính khách quan khoa học, được minh chứng, luận giải bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích, nhận định, đánh giá sâu sắc, số liệu cụ thể, rõ ràng làm nổi bật những kết quả, thành tựu mà nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 9 thập kỷ qua.

  Qua đó, rút ra được những kinh nghiệm hay, đề xuất được các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bảo vệ Thủ đô và đất nước hiện nay.

  Gợi ý 5 vấn đề trọng tâm để các đại biểu quan tâm thảo luận, đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định, hội thảo lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp và giữ vững niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Xây dựng Hà Nội “Thành phố đáng sống”

  Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những đề xuất, giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

  Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, sự phát triển trong tương lai của Thủ đô cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn.

  Đó là “định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước”; “sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô” và “sự thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” - nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới”.

  GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Trình bày tham luận với chủ đề “Đi lên chủ nghĩa xã hội - khát vọng của nhân dân ta, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Dù xây dựng chính quyền đô thị, đô thị thông minh, sáng tạo thì bản chất bên trong của Hà Nội vẫn phải là Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

  Do đó, TP phải làm cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng chi phối, áp đảo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Đai biểu Phùng Hữu Phú nêu các giải pháp, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

  Phố bích họa Phùng Hưng- "điểm hẹn văn hóa" của du khách khi đến Hà Nội

  Phố bích họa Phùng Hưng- "điểm hẹn văn hóa" của du khách khi đến Hà Nội

  Chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. TP cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, chăm lo cải thiện, bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa, sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc. Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính ưu việt của Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

  Mộc Miên

  Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/de-xuat-giai-phap-xay-dung-va-phat-trien-thu-do-van-minh-hien-dai-273132.html