Đề xuất giải pháp phát triển chương trình nhà ở tại TPHCM

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chương trình nhà ở TP. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nhanh chóng nghiên cứu, ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học “Đề xuất giải pháp nhằm phát triển chương trình nhà ở TPHCM” của Viện Kinh tế TP vào việc xây dựng, hoàn thiện chương trình nhà ở của TP đến năm 2010, báo cáo kết quả thực hiện cho UBNDTP.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/127808