Đề xuất giải pháp cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá nhu cầu, khả năng cấp nước; thống nhất đề xuất giải pháp cấp nước nhằm đáp ứng tiến độ, nhu cầu cấp nước cho các dự án vận hành vào năm 2017 và các dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn); đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2016.

Đề xuất giải pháp cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn - Ảnh 1

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn với tổng diện tích hơn 18.600 ha, dự kiến tổng nhu cầu cấp nước 2015 là 80.000 m 3 /ngày.

Thực hiện quy hoạch trên, tỉnh Thanh Hóa đã chấp nhận chủ trương cho Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Cty Bình Minh) thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sạch cho KKT Nghi Sơn. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án (2007- 2010) đã hoàn thành đi vào vận hành, cung cấp nước cho các dự án công nghiệp và nhân dân trong KKT Nghi Sơn với công suất chỉ 30.000 m 3 nước sạch/ngày. Đến nay, Công ty Bình Minh đang tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2015- 2020.

Hiện nay, KKT Nghi Sơn đã mở rộng diện tích lên 106.000 ha (gấp 5-6 lần so với ban đầu). Dự kiến, hết năm 2016 các dự án công nghiệp KKT Nghi Sơn cần 45.000 m 3 nước sạch/ngày. Trong khi đó, các hệ thống cấp nước hiện có của tỉnh Thanh Hóa không có khả năng đáp ứng nhu cầu của các dự án.