Đề xuất đơn giản hóa trên 800 thủ tục hành chính

Trong quý III năm 2016, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và đang hoàn thiện để trình ký phê duyệt phương án đơn giản hóa trên 800 TTHC liên quan đến lý lịch tư pháp (LLTP) và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.

Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí tiết kiệm được từ các phương án đơn giản hóa trên khoảng hơn 400 tỷ đồng/năm.

Đề xuất đơn giản hóa trên 800 thủ tục hành chính - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Cũng trong thời gian này, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan đã tiếp nhận 71.920 thông tin LLTP các loại; cung cấp 15.866 thông tin LLTP cho các Sở Tư pháp. Trung tâm LLTP quốc gia đã thực hiện tiếp nhận và thụ lý 77 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP; thực hiện cấp 69 phiếu LLTP cho người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam hoặc người Việt Nam không xác định được nơi cư trú. Bộ Tư pháp cũng đã hỗ trợ 36 Sở Tư pháp thực hiện 21.160 yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin LLTP về án tích, góp phần bảo đảm cho việc cấp phiếu LLTP đúng và sớm hơn thời hạn luật định.

Hà Phong