Đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Nhà nước chỉ công bố giá định hướng, doanh nghiệp sẽ tự xác định, đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến với 2 phương án.

Phương án 1 là giá xăng dầu vẫn điều hành như hiện nay, nhưng sửa công thức giá cơ sở theo hướng bổ sung một số chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp chưa được tính. Đồng thời, đưa ra quy định để xác định các chi phí này.

Phương án 2, Nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá và được coi là giá định hướng , căn cứ vào đó các doanh nghiệp sẽ cộng các chi phí kinh doanh, vận chuyển, để tự xác định và công bố giá bán lẻ của mình. Doanh nghiệp tự kê khai khi thay đổi giá bán, báo cáo liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-doanh-nghiep-tu-quyet-gia-ban-xang-dau