Đề xuất điều kiện với người vào chơi Casino

Bộ Tài chính đề xuất người vào chơi casino phải cung cấp chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/de-xuat-dieu-kien-voi-nguoi-vao-choi-casino-154346.htm