Đề xuất CSGT được trang bị vũ khí, ngăn chặn người vi phạm

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan soạn thảo đề xuất việc ngăn chặn các hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, chống người thi hành công vụ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-csgt-duoc-trang-bi-vu-khi-ngan-chan-nguoi-vi-pham-post577713.antd