Đề xuất cơ chế DN ưu tiên cho 3 doanh nghiệp

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với 3 công ty: Samsung Display, Samsung Electronics Việt Nam và Hansol Electronics Việt Nam.

Các DN có quy mô, vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sẽ được xem xét là DN ưu tiên. Ảnh minh họa.

Sở dĩ Bộ Tài chính phải đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đồng ý công nhận 3 công ty này là bởi các công ty này đang trong quá trình xây dựng và chưa đi vào hoạt động chính thức nên chưa đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 86/2013/TT-BTC.

Cụ thể, các công ty chưa có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm để có thể đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ tin cậy trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, qua cam kết của các công ty, cùng với uy tín, danh tiếng và thương hiệu của Tập đoàn Samsung trên thế giới, Bộ Tài chính tin tưởng, khi các công ty trên chính thức đi vào hoạt động sẽ đạt được các điều kiện quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 86/2013/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung quy định tại Thông tư thay thế Thông tư 86/2013/TT-BTC trên cơ sở nguyên tắc: “Các DN có quy mô lớn, vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi cấp giấy phép đầu tư, Bộ Tài chính sẽ xem xét, công nhận chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan khi công ty đang xây dựng, hình thành cơ sở vật chất”.

Vì vậy, trong thời gian sửa đổi Thông tư 86/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng nguyên tắc trên để xử lý đối với các công ty thỏa mãn các nguyên tắc tương tự như 3 công ty nêu trên.

Được biết trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép công nhận Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) là DN ưu tiên khi công ty đang trong quá trình xây dựng và chưa đi vào hoạt động nên chưa đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Thông tư 86/2013/TT-BTC. Đề xuất này của Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.