Đề xuất cho phép doanh nghiệp 'bù lỗ' bằng lợi nhuận từ bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản “hỏa tốc” gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản với thu nhập khác.

Đề xuất cho phép doanh nghiệp 'bù lỗ' bằng lợi nhuận từ bất động sản - Ảnh 1

Theo HoREA, do theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp bất động sản chỉ được lấy lợi nhuận trong hoạt động ở các lĩnh vực khác để bù trừ cho hoạt động kinh doanh bất động sản bị thua lỗ.

Nhưng doanh nghiệp không được lấy lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản để bù trừ cho các hoạt động khác bị thua lỗ.

Đây là quy định bất hợp lý và không công bằng đối với các doanh nghiệp bất động sản vì các ngành nghề khác đều được Nhà nước cho phép hạch toán bù trừ trong quá trình kinh doanh để xác định lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp; và quy định này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan "nghiên cứu, đề xuất để thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bù trừ hai chiều)".

Hiệp hội Bất động sản TP HCM và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản khẩn thiết đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp bất động sản được thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác (bù trừ hai chiều), để đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp.

Trên thực tế, hiện nay có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp với các ngành nghề khác nhưng sau đó chuyển sang kinh doanh bất động sản. Đơn cử như Tập đoàn Novaland khởi đầu là tiền thân là Công ty TNHH TM Thành Nhơn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy sản; Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kinh doanh nhà hàng ăn uống và thương mại... và gần đây là VNG cũng tham gia vào thị trường.

Cùng với đó, một số "đại gia" bất động sản lại chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác như Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai...