Đề xuất cấm xe ba bánh tại các đô thị đặc biệt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ GTVT vừa đề xuất Chính phủ cấm lưu hành xe thô sơ 3-4 bánh (trừ xích lô du lịch, xe rác, xe cho người tàn tật) tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại một. Riêng các khu vực khác, UBND các tỉnh sẽ cấp biển số để quản lý các phương tiện này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=39033