Đề xuất bố trí nhà ở xã hội tập trung thay quy định trích 20% quỹ đất

  Tạp chí Người Đưa Tin
  566 liên quanGốcHà Nội

  Đây là ý kiến của cử tri Tp.Hà Nội về những kiến nghị liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

  Thông tin từ Bộ Xây dựng ngày 22/9 cho hay đã nhận được ý kiến của cử tri Tp.Hà Nội về những kiến nghị liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

  Theo cử tri Tp.Hà Nội, để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.

  “Việc này nhằm tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ”, cử tri Hà Nội nhấn mạnh.

  Trả lời về vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quy mô dự án phải dành quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo hướng giảm quy mô sử dụng đất của dự án phải dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội (từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I).

  Quy định này đã góp phần tăng nguồn cung quỹ đất 20% dành để phát triển nhà ở xã hội, gián tiếp tăng nguồn cung nhà ở xã hội và góp phần giảm giá bán nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng là người thu nhập thấp ở khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận và mua, thuê, thuê mua nhà ở, ổn định cuộc sống.

  Nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong thực tế về quy hoạch khi bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có quy định: đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

  Tuy nhiên, bên cạnh những tồn tại, vướng mắc đã được tháo gỡ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì vẫn còn một số nội dung tồn tại, vướng mắc cần được sửa đổi trong Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có vướng mắc, tồn tại như kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội.

  Hiện nay, Bộ Xây dựng đã được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 (trong đó có nội dung về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nhằm xử lý triệt để những bất cập liên quan đến quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị), dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri Thành phố Hà Nội để nghiên cứu, trình dự thảo Luật này.

  Quy hoạch phải dành quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội

  Ngày 18/9, chia sẻ một số nội dung cụ thể và những cải cách căn bản trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, về việc dành quỹ đất để đầu tư phát triển dự án nhà ở và dự án đô thị, Bộ Xây dựng đang đề xuất theo hướng đảm bảo việc dành quỹ đất phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch đô thị.

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc Hội)

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc Hội)

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng được Quốc hội, Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Với dự án Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đang đề xuất 8 nhóm chính sách; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang được đề xuất 4 nhóm chính sách. Các nhóm chính sách đều liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản. Riêng đối với chính sách về đất đai, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh đây là nhóm chính sách rất quan trọng, có tác động to lớn tới 2 bộ luật này.

  Trong nhóm chính sách được đề xuất trong Luật Nhà ở, đối với việc dành quỹ đất để đầu tư phát triển các dự án nhà ở, dự án đô thị thời gian tới, trong dự thảo Luật, Bộ Xây dựng đề xuất theo hướng đảm bảo việc dành quỹ đất phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch đô thị. Cùng với đó, liên quan tới chính sách dành quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ, trong thời gian qua, pháp luật về nhà ở đã quy định đối với việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Việc dành quỹ đất được giao cho các chủ đầu tư, các dự án thương mại 20% quỹ đất và thực hiện từ các đô thị từ loại III trở lên.

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thực hiện trên diện rộng, do đó nếu chỉ dành 20% quỹ đất đô thị loại III trở lên sẽ hạn chế nguồn đất để phát triển nhà ở xã hội, nhất là những khu vực không phải đô thị loaịi III, đặc biệt là những khu vực khu công nghiệp, có nhiều lực lượng người lao động.

  Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Bộ Xây dựng đã xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân là chính sách được Đảng, Nhà nước quan tâm cho người nghèo, người thu nhập thấp và lực lượng vũ trang. Chính vì vậy, tại dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đề xuất việc dành quỹ đất giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch xây dựng phải dành lượng đất phù hợp để đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới.

  Đối với vấn đề giao đất và lựa chọn chủ đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện nay, việc giao đất và lựa chọn chủ đầu tư dựa trên hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và giao đất dưới dạng chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp đất ở hợp pháp. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiên cứu thận trọng về việc chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng nêu rõ, giá giao đất phải phù hợp với giá thị trường và theo các chính sách pháp luật về đất đai. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ có những đề xuất chính thức trong dự thảo Luật Đất đai, nếu giải quyết được vấn đề này sẽ tạo ra một nguồn lực rất lớn để phát triển các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở và các khu đô thị nói chung, trong đó có nhà ở xã hội.

  Liên quan đến chính sách kinh doanh quyền sử dụng đất có hạ tầng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu để đề xuất đưa vào trong giao dịch qua sàn giao dịch kinh doanh bất động sản bởi hiện nay, đây là sàn giao dịch đang thực hiện giao dịch các dự án nhà ở, công trình có sẵn và nhà ở, công trình hình thành trong tương lai.

  Tuệ Minh

  Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-xuat-bo-tri-nha-o-xa-hoi-tap-trung-thay-quy-dinh-trich-20-quy-dat-a570889.html