Đề xuất bổ sung quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách liên tỉnh

Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định.

Đề xuất bổ sung quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách liên tỉnh - Ảnh 1

Đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ toàn quốc (ảnh minh họa)

Bà Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết, để triển khai có hiệu quả Quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để qua đó sẽ củng cố và phát triển tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nhằm mục tiêu phát triển mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh một cách hợp lý, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo ATGT. Đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, từng bước xây dựng và đưa ra các giải pháp khai thác, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh một cách hiệu quả; tạo sự công khai, minh bạch, bình đẳng cho các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lĩnh vực vận tải.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương rút kinh nghiệm trong việc: “thống kê, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến của các Sở GTVT liên quan về việc điều chỉnh Quy hoạch trước khi gửi về Tổng cục ĐBVN”; tránh tình trạng gửi văn bản báo cáo muộn, không đúng theo mẫu so với quy định. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đúng theo các tiêu chí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 135/QĐ-BGTVT; tổng hợp và gửi về Tổng cục ĐBVN theo quy định. Thời gian đề xuất bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trần Kim