Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  129 liên quanGốc

  Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm có đủ điều kiện, khả năng tham gia. Đó là chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; người lao động làm việc không trọn thời gian.

  Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội được triển khai rộng rãi, góp phần tạo giá đỡ an sinh cho người lao động, nhất là khi không may họ bị thất nghiệp, mất việc làm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, số người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp so với tiềm năng, hiện mới có gần 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. Trong khi đó, cả nước có hơn 5,6 triệu hộ kinh doanh cá thể, khoảng 23.000 hợp tác xã hoạt động, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia và có 1,2 triệu người lao động làm việc trong khu vực hợp tác xã.

  Qua khảo sát thực tế, các cơ quan ghi nhận, nhiều người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì thế, việc bổ sung các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa phù hợp với thực tế, vừa là giải pháp góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

  Minh Ngọc

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003390/de-xuat-bo-sung-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc