Đề xuất Bộ GD&ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp theo chương trình mới

  Báo Pháp Luật TP.HCM
  9 liên quanGốcTP. HCM

  Sở GD&ĐT TP.HCM cùng bốn TP trực thuộc Trung ương kiến nghị Bộ GD&ĐT về chính sách tuyển thẳng lớp 10 và phương án thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

  Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 Cụm thi đua số 1 (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng) do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 27 và 28-7, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM đã đại diện kiến nghị Bộ GD&ĐT một số vấn đề liên quan chính sách tuyển thẳng vào lớp 10.

  Theo đó, kiến nghị Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7 Quy chế tuyển sinh theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho địa phương quy định đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT.

  Được biết, theo quy chế tuyển sinh THCS, THPT, các đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

  Như vậy, đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố. Trong khi đó, một số trường THPT chuyên trực thuộc trực thuộc các trường đại học lại tự đặt chế độ tuyển thẳng với đối tượng học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Điều này gây bất bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục trong tuyển sinh lớp 10.

  Cạnh đó, cụm thi đua số 1 cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT tổ chức thi học sinh giỏi các môn ngoại ngữ như tiếng Nhật, Hàn, Trung Quốc tại 5 thành phố vì các địa phương đã triển khai dạy học môn học này.

  Về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, kiến nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo và giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên các môn học mới theo chương trình để đáp ứng nhu cầu về giáo viên.

  Đặc biệt, các địa phương kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để các Sở GD&ĐT thuận tiện xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

  Năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai tại lớp 10 theo lộ trình.

  NGUYỄN QUYÊN

  Nguồn PLO: https://plo.vn/de-xuat-bo-gd-dt-som-cong-bo-phuong-an-thi-tot-nghiep-theo-chuong-trinh-moi-post691468.html