Đề xuất bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết

Chiều 9-11, Quốc hội đã nghe báo cáo về Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điểm đáng chú ý của dự thảo Luật này đề nghị bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết.

Đề xuất bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết - Ảnh 1

Trình bày Tờ trình dự án Luật này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Luật này gồm những nội dung chủ yếu như bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc thiếu tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời, bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.

Dự thảo Luật cũng hệ thống hóa một số ngành, nghề có cùng mục tiêu, tính chất và cơ quan quản lý để tránh trùng lặp, phân tán trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này. Theo đó, 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp đã được hợp nhất vào 19 ngành, nghề. Cập nhật, chuẩn xác hóa tên 18 ngành, nghề nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ, minh bạch điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề này phù hợp với quy định tại các luật có liên quan cũng như thực tiễn quản lý nhà nước.

Như vậy, theo dự thảo Luật thì tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226 ngành, nghề (giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành). Và để đáp ứng mục tiêu xây dựng dự án Luật là nhằm xóa bỏ ngay một số rào cản, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Về vấn đề này, Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết, đa số ý kiến tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà Chính phủ trình. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế có ý kiến, đối với ngành, nghề Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhận thấy, Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Ủy ban đề nghị không bãi bỏ mà hợp nhất vào ngành Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Đối với ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban đề nghị sửa tên thành Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đối với ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai, Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai. Ủy ban Kinh tế đề nghị, không bãi bỏ vì tư vấn, điều tra, đánh giá đất đai cần phải có chuyên môn sâu về quản lý đất đai và việc điều tra thu thập các dữ liệu, thông tin về địa hình, thổ nhưỡng, quản lý sử dụng đất có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ một số dịch vụ tư vấn các loại, Ủy ban cho rằng, hoạt động tư vấn phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, do đó, để nâng cao chất lượng của dịch vụ tư vấn thì không nên bãi bỏ điều kiện của các ngành, nghề này.

Đặc biệt, đối với ngành nghề Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, về vấn đề này Ủy ban Kinh tế đề nghị không bãi bỏ hai ngành, nghề này vì Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác không có quy định cấm kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, và Luật Hôn nhân và gia đình không cấm mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và để thực hiện được các kỹ thuật này thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật về y tế và người sử dụng các dịch vụ này phải trả phí.

Với ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô-tô, Ủy ban nhận thấy, việc quy định điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô-tô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính phổ quát chung đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, một số ngành nghề khác như Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy, Ủy ban Kinh tế đề nghị, cân nhắc bãi bỏ điều kiện kinh doanh. Và với nghề Kinh doanh dịch vụ in, Ủy ban Kinh tế cho rằng, không phải tất cả hoạt động in đều cần quản lý dưới hình thức điều kiện kinh doanh, mà chỉ một số loại hình in đặc biệt, do đó đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể.