Đề xuất 11 nhóm nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, đáng chú ý là nhóm 11 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo nội dung tờ trình, từ điều 7 đến điều 18, Chương II quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được hỗ trợ 11 nội dung: Gia nhập và rút khỏi thị trường, tín dụng, tài chính, công nghệ, mặt bằng sản xuất, xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công, thông tin và tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, ươm tạo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Ban soạn thảo, đây là những hỗ trợ cơ bản, thiết yếu đối với tất cả các DNNVV. Trừ nội dung giảm thuế thu nhập cho DNNVV, các nội dung hỗ trợ còn lại tại Chương này không hỗ trợ tài chính trực tiếp, không bao cấp cho DNNVV.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những hỗ trợ cơ bản này được thực hiện thông qua cơ chế chính sách để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DNNVV. Những hỗ trợ này không vi phạm những cam kết quốc tế vì đối tượng là DNNVV được loại trừ trong các cam kết mà Việt Nam là thành viên.

ĐBQH Hoàng Văn Cường - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Hôm nay, ngày 9/11/2016, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật quy hoạch; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020); Buổi chiếu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Dự án Luật quy hoạch.

→ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn”

→ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

An Khê