Để thúc đẩy xuất khẩu: Phá giá tiền tệ ở châu Á

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không ít các nền kinh tế ở châu Á tỏ ra hài lòng khi đồng tiền này mất giá, thậm chí còn muốn tận dụng việc đồng NDT mất giá để “nổ phát súng” trong “chiến dịch làm mất giá ngoại tệ” ở các nước để bảo vệ xuất khẩu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130268