Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016

Báo điện tử Infonet xin giới thiệu đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016:

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 1

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 2

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 3

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 4

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 5

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 6

Đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 11 vòng quốc gia năm 2016 - Ảnh 7

PV