Đề thi tiếng Anh hay nhưng khó

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Tại hội đồng thi Marie Curie, với khuôn mặt hơi ỉu xìu, bạn Hoàng Phan Nhật Huy, lớp 12A2, trường DL Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Môn này căng vì yêu cầu hơi cao. Khó hơn đề thi thử một chút nhưng chắc em cũng được 7 điểm”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=154050