Đề thi THPT quốc gia 2019: Môn Hóa có xu hướng tăng đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm

Ngay sau khi có thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 vào ngày 04/12, sáng nay (6/12), bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo của kỳ thi này.

Theo đánh giá của hệ thống giáo dục HOCMAI, đề thi môn Hóa học năm 2019 sẽ có xu hướng tăng câu hỏi đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm.

Trong đó, tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Hóa học lớp 11 là 10%, còn lại 90% là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, không có câu hỏi chỉ thuộc chương trình lớp 10.

Nội dung các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 chủ yếu ở cấp độ Nhận biết; Thông hiểu và vận dụng; không có câu hỏi Vận dụng cao. Câu hỏi lớp 11 xuất hiện ở chuyên đề sự điện li, cacbon-silic, đại cương hóa hữu cơ, hiđrocacbon.

Đề thi vẫn sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó nhưng ở mức tương đối. Các câu hỏi cực khó bắt đầu từ câu 73 đến 80. Đề thi có sự móc nối câu hỏi kiến thức lớp 11 và 12.

So với đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018, đề tham khảo 2019 có số câu hỏi thực hành thí nghiệm tăng. Trong số các câu hỏi thực hành thí nghiệm này có câu hỏi ở mức độ dễ, học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa.

Đề thi tham khảo kì thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa học.

Ngoài ra, đề tham khảo xuất hiện câu hỏi thực hành thí nghiệm ở mức độ cực khó, đòi hỏi học sinh phải thành thạo thao tác thực hành thí nghiệm, đã từng làm thí nghiệm, có tư duy suy luận tốt để dự đoán quá trình hóa học xảy ra mới có thể làm được bài. Đây là một trong những hướng ra đề đòi hỏi học sinh phải có năng lực thực hành thí nghiệm.

Bên cạnh đó, đề tham khảo 2019 có số lượng câu hỏi tính toán giảm, cụ thể chỉ có 15 câu tính toán (chiếm 37,5% tổng số câu hỏi).

Về mức độ khó trong đề thi tham khảo, được đánh giá là không có sự thay đổi so với đề THPT quốc gia môn Hóa năm 2018.