Đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM

Tổng hợp đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm 2024 - 2025 của phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM hay nhất với gợi ý trả lời chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để làm bài thi vào lớp 10 năm 2024 tốt hơn.

Mục lục

Đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM
Hướng dẫn giải đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của Phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM

Đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM

Đề 1

Đề 2

Hướng dẫn giải đề tham khảo thi thử Toán vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của Phòng GD&ĐT Quận 8 - TP.HCM

Đề 1

Đề 2

Hùng Cường

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/de-tham-khao-thi-thu-toan-vao-lop-10-nam-hoc-2024-2025-phong-gd-dt-quan-8-tp-hcm-208483.html