Dè sẻn chi tiêu, kiên trì việc học

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không còn cảnh công nhân “ăn Tết xả láng, ra giêng tiếp tục cày”, ai cũng chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy khó khăn phía trước

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122103422492P0C1010/de-sen-chi-tieu-kien-tri-viec-hoc.htm