Để quy định đội mũ bảo hiểm ngày càng phát huy hiệu quả

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô-tô, xe máy trên các tuyến đường của Chính phủ đến nay đã triển khai được hơn một năm. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ, số người chết, bị thương giảm trong thời gian qua đã một phần cho thấy hiệu quả của việc thực hiện quy định này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143439&sub=152&top=37