Đề phòng tai nạn xảy ra khi lũ rút

    Gốc

    ND - Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, tính đến sáng 20-10, mưa lũ làm 19 người chết và mất tích. Hiện nay nhiều bộ, ban, ngành của Trung ương đang phối hợp các địa phương khắc phục hậu quả của mưa lũ; Đặc biệt, cần ngăn chặn tâm lý chủ quan của nhiều người dân khi thấy nước rút đã đi đánh cá, vớt củi dễ dẫn đến thiệt mạng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107725&sub=127&top=39