Đề phòng những chuyến xe “ma”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu sử dụng các loại phương tiện giao thông tăng đột biến. Năm nay do tình hình suy giảm kinh tế trên toàn cầu, nhiều công ty không bán được sản phẩm đã cho công nhân nghỉ Tết sớm, chính vì...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/12/20081229.51034.html