Để những "lần đầu tiên" luôn ngọt ngào

    Gốc

    Hanoinet - Theo tác giả thì nụ hôn đầu tiên của chàng trai không tính theo "số thứ tự" mà muốn nói đến nụ hôn đẹp nhất, vì nó sẽ quyết định sự phát triển tình cảm của hai người.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77927