Đệ nhất phu nhân Asma al-Assad: Viên ngọc tỏa sáng trong thế giới Arập

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn, sống bình dị, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, chăm lo người nghèo. Đó là những nét tiểu biểu của đệ nhất phu nhân syrie Asma al-Assad.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/5/66219.cand