Đệ nhất phu nhân Argentina được bầu làm Chủ tịch đảng cầm quyền

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thông thường người đứng đầu quốc gia sẽ là Chủ tịch đảng cầm quyền, nhưng điều này không diễn ra ở Argentinabởi nguyên nhân khó diễn giải.>> Argentina: Nữ tổng thống mới đối mặt với nhiều thách thức

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/91732.cand