Để "người ấy" đồng ý đi chơi cùng bạn

    Gốc

    Hanoinet - Tại sao bạn lại muốn đi cùng người ấy? Lý do có chính đáng không? Và bạn mong muốn kết quả ra sao? Nhận được lời chấp thuận hay từ chối? Hãy chuẩn bị tâm lý trong trường hợp người ấy nói “không” hoặc chỉ nhận lời nếu đi cùng một nhóm bạn.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77463