Đề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND - Vườn quốc gia Cát Tiên vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122917&sub=72&top=41