Đề nghị UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Sau 2 năm nghiên cứu với hàng chục hội thảo, bộ hồ sơ dày 862 trang về khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long vừa hoàn tất và đệ trình UNESCO xin công nhận là di sản văn hóa thế giới.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/dat_nuoc_con_nguoi/2008/09/20081003.892