Đề nghị UBND quận Tân Phú tạm dừng việc cưỡng chế đối với gia đình ông Trần Đức Hòa

Ông Trần Đức Hòa (đại diện cho gia đình ông Vũ Tuấn Thanh) trú tại số 29 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM liên tục đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ và lên Thanh tra Chính phủ khiếu nại về quyết định số 3743 ngày 15.8.2006 của UBND TP.HCM và quyết định số 5619/QĐ-UBND ngày 20.12.2007 của UBND quận Tân Phú.