Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021

Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-nghi-thi-hanh-ky-luat-ban-can-su-dang-bo-tai-chinh-nhiem-ky-2016-2021-124483.htm