Đề nghị tăng quỹ đất giao thông đô thị

Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị sẽ được nâng lên từ 16% đến 26%. Dự kiến này đang trong tiến trình đưa vào Luật Giao thông đường bộ sửa đổi trình Quốc hội vì nguyên nhân ùn tắc và tai nạn giao thông gia tăng ở các đô thị xuất phát từ tỷ lệ đất giao thông ngày càng co hẹp lại.