Đề nghị T.X Phổ Yên tăng cường rà soát các dự án chậm tiến độ

Sáng 25-3, tại T.X Phổ Yên, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức giám sát việc thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) giai đoạn 2016-2021.

Các đại biểu tham quan Dự án xây dựng quần thể khu văn hóa - thể thao - công viên cây xanh T.X Phổ Yên

Các đại biểu tham quan Dự án xây dựng quần thể khu văn hóa - thể thao - công viên cây xanh T.X Phổ Yên

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, giai đoạn 2016-2021, T.X Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác THTK, CLP. Cụ thể, 100% đơn vị thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên; sắp xếp, tinh giản 210 biên chế hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp, giảm chí ngân sách gần 44 tỷ đồng; tổ chức khởi công, hoàn thành và đang triển khai 98/114 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 752 tỷ đồng (đạt 61,2%)... Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm quy định Luật THTK, CLP, thị xã thanh tra 21 cuộc, qua đó, truy thu trên 55 triệu đồng; kiến nghị thu hồi gần 1.500m2 đất…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi giám sát.

Trên cơ sở nghe báo cáo của UBND T.X Phổ Yên, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung: Đánh giá khó khăn và hiệu quả trong triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn; làm rõ hiệu quả của việc thực hiện chuyển đổi số trong THTK, CLP; cách thức xử lý các dự án đầu tư công đang bị chậm tiến độ…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị T.X Phổ Yên tăng cường rà soát các dự án chậm tiến độ, đôn đốc và xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để không để xảy ra tình trạng “thổi” giá đất, “cò” đất và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư - kinh doanh của địa phương và của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu, đấu giá, đặc biệt là đối với tài sản công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

Hoàng Cường - Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/de-nghi-tx-pho-yen-tang-cuong-ra-soat-cac-du-an-cham-tien-do-299233-97.html