Đề nghị nâng mức phạt vi phạm cháy nổ lên 100 triệu đồng

TT(TP.HCM) - Đề nghị nâng mức phạt tiền tối đa từ 30 triệu đồng lên 100 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những nội dung được UBND TP.HCM góp ý dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính theo đề nghị của Bộ Tư pháp.