Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội

TPO - Sáng 2/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đối với ông Kors Phước; Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Trương Thị Mai; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương..

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Tại Tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, những người trên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.