Đề nghị lùi thời gian thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

    Báo Công An Nhân Dân
    5 đăng lạiGốc

    Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra ngày hôm nay, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 25%, giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, lùi thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đến 1/7/2009…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/104535.cand